Randers kommune var i gavehumør lige før julen 2018 og bevilgede to vejviserstandere til opstilling i Bredgade, til at supplere den stander, som Landdistriktsudvalget gav tilsagn om i sommer.

Nu er de alle tre på plads og forhåbentlig til gavn og glæde for de ikke-stedkendte – og måske også enkelte lokale, der fx ikke vidste, at der faktisk er 1,3 km ud til skolen fra Kulturhuset?

Tak til giverne – det er altid rart med en gave eller to her i vintermørket.

Vejviserskilte Langå v Væthvej 2019

Vejviserskilte Langå v Kulturhuset 2019