Lokalrådet: Langå i udvikling

Langå i Udvikling er borgernes eget initiativ til at udvikle og gøre Langå endnu mere attraktiv, både for dem, der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil

29. marts samledes over 72 borgere til Langå i Udviklings generalforsamling. se referat m.m. her

Projektstatus for Langå i Udvikling 2014-2020 – se de mange flotte resultater Langaa i Udvikling 2014 – udviklingsrapporten, hvor det hele begyndte.

Bestyrelsen for Langå i Udvikling

består pr. 15. maj 2023 af følgende: Formand: Anton Johannes Hejl, Sekretær: Vicki Buhl Lausen, Kasserer: Leif Mårtensson, Medlem: Uli Stolz, medlem: Kirsten Haslund. Den siddende bestyrelse har besluttet at formandskabet skifter hvert år.

Bestyrelsens opgaver er at være repræsenteret i alle arbejdsgrupper, at planlægge og arrangere et Årligt Borgermøde i efteråret og Generalforsamling i foråret. Vedtægter for Langå i Udvikling

Forhistorien

Langå i Udvikling gik ind i en ny fase i foråret 2020. Siden har fokus været på at afholde Det Årlige Borgermøde i efteråret og generalforsamling i foråret. Disse begivenheder benyttes til at sætte fokus på projekter der er i gang i byen, samt at invitere til oplæg og debat, der kan inspirere til fremtidig udvikling.

Langå i Udvikling har tidligere været løftestang for den områdefornyelse, der var i gang fra 2014 til 2020 og som er foregået som et tæt samarbejde mellem borgerne i Langå og Randers kommune. Områdefornyelsen blev finansieret af Randers kommune og Udlændinge, Integrations- og boligministeriet med 12 mio. kr. Der var udpeget 4 hovedprojekter for perioden 2015-2020. Se hele programmet: Områdefornyelsesprogram for Langå Forsøgsprojekt: Som en del af den igangværende områdefornyelse havde Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bevilget 4,5 mio. kr. til et særligt forsøgsprojekt i Bredgade, hvor målet er at borgerne og kommunen i fællesskab arbejder med at gøre Bredgade til en attraktiv hovedgade. Dette projekt løb fra 2015 – 2018.

Visionen

Borgernes vision: At skabe sammenhænge Denne vision er det fælles pejlemærke for udviklingen i Langå. Vi vil skabe sammenhænge ved at:

  • Videreudvikle Langå som en attraktiv og levende boligby i en fantastisk natur
  • Forbinde de forskellige bydele, på tværs af jernbanen, i bymidten, mellem by og natur, mellem Langå og de omliggende byer, imellem foreningerne og borgerne imellem.
  • Udbrede kendskabet til Langås kvaliteter – lokalt for at styrke fællesskabet og bredt for at byde besøgende og nye tilflyttere velkommen. Se også gruppens facebookside

 

Sidst opdateret 6. november 2023/Jh

Indlæg om “Langå i Udvikling”

Det Årlige Borgermøde

Det Årlige Borgermøde

Søndag d. 19. november kl. 13-15 inviterer Langå i Udvikling (LiU) til borgermøde i Kulturhuset. Du kan vise din interesse via Facebook Begivenhed her. Temaet er GRØNNE INITIATIVER - Vi har sammensat et program, hvor du kan høre om tiltag der er planlagt eller...

Det Årlige Borgermøde

Det Årlige Borgermøde

30. oktober 2022 kl. 15 - 17 var der Borgermøde i "Den Gamle Byrådssal" i Langå Kulturhus. Den nye bestyrelse i foreningen Langå i Udviling (LiU), har lavet et Årshjul, hvor det årlige borgermøde sidst i oktober bliver en fast tradition. Det blev en god start på denne...

Prospekt for Vandtårnet ligger klar

Prospekt for Vandtårnet ligger klar

Se prospektet her. Vandtårnsgruppen er kommet i mål med første del af deres arbejde for at bevare vandtårnet og gøre det tilgængeligt for offentligheden. I samarbejde med Anna Mette Exner Arkitektur i Aarhus er der udarbejdet en plan for det videre arbejde, som der nu...

72 deltog i LiU generalforsamling

72 deltog i LiU generalforsamling

72 personer deltog i generalforsamlingen og stemningen var lystig. Det var et pakket program, som efter fællessang ved Martin Ottosen ved flygelet, fortsatte med formandens beretning. Dorthe Tapomayi henviste til sin beretning ved generalforsamling for 18 mdr. siden,...

LiU Generalforsamling 2022

72 personer deltog i generalforsamlingen og stemningen var lystig. Det var et pakket program, som efter fællessang ved Martin Ottosen ved flygelet, fortsatte med formandens beretning. Dorthe Tapomayi henviste til sin beretning ved generalforsamling for 18 mdr. siden,...