Langå er omgivet af å, enge, skov og bakker

Langå ligger lunt og godt i læ i ådalen ved Gudenåen og er omgivet af skøn natur. Egnen omkring byen er præget af marker, småskove og bløde bakker, og fra talrige udsigtspunkter kan man se ud over landskabet og den storslåede natur. Her findes masser af fuglearter og vilde dyr, og oven for byen kan man få suset af den store åbne himmel med sine skyer i mange farver og smukke solnedgange.

Randers kommune arrangerer hvert år mange spændende ture i kommunen, også i Langå-området: se Naturcentrets hjemmeside, hvor der bl.a. er et link til en folder med årets ture.

Langå set fra syd

Langå Egeskov er en kroget kreaturbidt skov ved Gudenåen

Tæt ved viadukten, der går over jernbanen, finder man Skovlystvej. Og næsten nede for enden af den, der hvor asfalten går over i grusvej, finder man en lille trælåge, der fører ind til Langå Egeskov. Her er et helt særligt sted for naturelskere.

Langå Egeskov er meget gammel. Det er en græsningsskov, som nu er fredet og i dag ejes af Danmarks Naturfond. Man kan stadig opleve kvæg græsse her.

Her slynger ældgamle egetræer sig mod himlen, og i skovbunden finder man buske og væltede træstammer, der giver næring til talrige insekter og fugle. Kigger man ud mellem egestammerne, får man øje på Gudenåen, der i en stor slyngning løber i en stor bue udenom.

På den anden side af Gudenåen ser man markerne og skoven ved Løjstrup Gods.

Langå Egeskov er et helt særligt eksempel på gammel egeskov i Danmark, og området omkring den er lystfiskernes paradis.

Egeskoven
Køer ved Gudenåen ved Langå

Vestparken har musikfestival en gang om året

Vestparken er en flad rund plads, omgivet af skråninger med høje bøgetræer.

Her kælker børnene om vinteren, og om sommeren er der Vestparkfestival.

Tidligere blev pladsen også brugt til politiske møder, hvilket ses af den gamle talerstol af sten, som står oven for pladsen. Herfra talte selveste Stauning engang, siges det.

Her er også et fint lille madpakkehus, som bruges af børnehaverne og dagplejerne. Om foråret springer bøgen ud her med sine fine, lysegrønne blade.

Skoven, Boelsbakkerne og Gudenåen

Går man videre mod vest ind i skoven, kommer man forbi Sortedamssøen, hvor birketræerne spejler sig i vandet, og åkanderne vugger på vandoverfladen mellem solstrålerne. Drejer man til højre, kommer man ned ad en bakke og har udsigt til de bløde bakker omkring Langå Sø, og fortsætter man længere frem, kommer man til Boelsbakkerne: høje stejle bakker med forrevne træer og brombærkrat. Går man nu ned ad bakken til venstre, åbner skoven sig, og man har en storslået udsigt over Gudenåen, der snor sig gennem dalen, togbanen mod vest og de omkringliggende marker og skov. Her kan man ofte se musvågepar svæve over skoven, og mange rådyr og harer lever godt her.

Langå Sø

Går man til højre ved Boelsbakkerne, kommer man op over bakketoppen og ser Langå Sø brede sig ud for ens fødder. På den anden side af søen ser man husene fra Søvej og Rubjergparken. De røde og gule farver spejler sig i vandet, når det er lyst. Og når det er mørkt, er det lysene fra husene, der spejler sig i søens overflade. Rundt om søen bølger sig bløde bakker, hvor der går køer, ænder og gæs.

Stier langs Gudenåen 

Trækstien – eller Pramdragerstien – løber mellem Silkeborg og Randers langs med Gudenåen. Her trak pramdragerne pramme – også kaldet kåge – fyldt med varer inde fra land og skabte derved Trækstien. Man kan se Erik Heides fortolkning af en pramdrager ved Langå Bådlaug. Trækstien er i dag fredet som trampesti, og nogle steder kan den være meget våd, når vandet i Gudenåen står højt. Når det er tilfældet er cykelrute 29 et godt alternativ mellem Langå og Randers – mod Ulstrup og Bjerringbro kan man vælge dette alternativ. Uanset hvilken vej man vælger, er man virkelig tæt på Gudenåen, ja man er omgivet af natur. Et utal af vilde fugle og masser af vilde dyr trives her i området. Her er udsigt til marker, bakker og småskove på begge sider af åen. Så kan man lide at gå, løbe eller cykle er her enestående mulighed for at gøre det midt i naturen. Her er også et shelter – ved Johannesberg, hvor man kan slå sig ned med sin madpakke.

Væth Enge – et paradis for fugle, padder og insekter

Det 105 hektar store vådområde, der udgør Væth Enge, ligger umiddelbart øst for Langå på Gudenåens sydside. Væth Enge er i dag ført Væth Engetilbage til deres oprindelige tilstand, hvor det alene er vandstanden i Gudenåen, der bestemmer, hvor våde engene er. Selvom engene ligger ca. 10 kilometer fra Randers Fjord, påvirkes de af tidevandsforskellen i fjorden.

Området har et rigt fugleliv såvel i ynglesæsonen som i træksæsonen, og også padder og insekter stortrives.

Takket være højdeforskellen er der undervejs en flot udsigt over Væth Enge og ind over Randers by. Der er i kanten af området markeret en gangsti.

Her kan du starte turen til Væth Enge

Cykling

Der er også flere naturskønne cykelruter omkring Langå. Regionalrute 29 på kanten af Gudenåen til Randers er helt unik, og vil man hele vejen rundt kan man tage Regionalrute 30 tilbage til Langå fra Randers – find ruterne på oplevgudenaa.dk. Man kan også fortsætte ad den gamle jernbanestrækning, der nu er cykel- og gangsti, til Laurbjerg – og videre til Silkeborg; det er Regionalrute 29. Der er lavet kort over Gudenåens skiltede cykelruter – se kortene her.