Ny sognegård i Langå er indviet

Ny sognegård i Langå er indviet

3. september 2023 blev Langå kirkes nye sognegård endelig indviet. Det har været en lang proces! Samlet næsten 10 år. Byggeriet skulle kædes sammen med salg af den gamle præstegård, køb af ny præstebolig m.v. Desuden var projektet gennem fire sparerunder og flere...
Ny sognegård i Langå?

Ny sognegård i Langå?

Mandag den 20. november havde menighedsrådet for Langå kirke  inviteret til idémøde i sognegården. Baggrunden var, at Randers Søndre Provsti har peget på Langå som det næste sogn, der skal investeres i, primært fordi forholdene for kirkens personale nærmer sig et...