3. september 2023 blev Langå kirkes nye sognegård endelig indviet. Det har været en lang proces! Samlet næsten 10 år. Byggeriet skulle kædes sammen med salg af den gamle præstegård, køb af ny præstebolig m.v. Desuden var projektet gennem fire sparerunder og flere tilretninger.

Men nu står den der! Og der har allerede været flere arrangementer i den, ligesom både personale, konfirmander, børnekor, voksenkor og babysalmesang er rykket ind.

Følg med i alle aktiviteterne på kirkens hjemmeside og facebook-side.

På dagen for indvielsen fortalte arkitekt Søren Nørgaard fra Signatur om de arkitektoniske overvejelser bag byggeriet. Sognegårdens røde facader er valgt for at indpasse sognegården til områdets øvrige bebyggelse – kernen i den gamle landsby.

Taget på sognegården er af røde vingetegl svarende til kirkens tag, så der skabes en sammenhæng. Mødesalens retning, form og rumlighed – samt det store vindue – bidrager til en ”sammensmeltning med kirken”.

Fotos herunder er fra arkitekterne: Signatur Arkitekter og taget af fotograf Tina Sørensen fra TS-art.