Så kommer broen ved Langå station

Så kommer broen ved Langå station

Banedanmark har udsendt pressemeddelelse om byggeriet af stationsbro og elevatorer, som faktisk allerede er gået i gang – det har pendlerne nok opdaget. Den længste bro starter som bekendt med det første hul – eller hvordan ordsproget nu lyder :-)....
Nyt fra Langå station – bro og kultur august 2017

Nyt fra Langå i Udvikling, maj 2017

Formanden for Langå i Udvikling, Dorthe T. Nielsen, skriver: Overskriften for arbejdet med Langå i Udvikling er fortsat bevarelse og forbedring af Langå som en attraktiv bosætningsby, og vores overordnede mål er at tiltrække såvel seniorer som børnefamilier til vores...