Mandag den 20. november havde menighedsrådet for Langå kirke  inviteret til idémøde i sognegården. Baggrunden var, at Randers Søndre Provsti har peget på Langå som det næste sogn, der skal investeres i, primært fordi forholdene for kirkens personale nærmer sig et påbud fra Arbejdstilsynet, og menighedsrådet har derfor besluttet at undersøge, om det vil være muligt at slå flere fluer med ét smæk og få bygget en større og tidssvarende sognegård.

Ca. 30 borgere var mødt op og det strømmede med gode idéer. Selv om Langå både har Kulturhuset og snart Station K, stod det klart, at en stor sognegård ikke er en konkurrent, men vil kunne udfylde pladsen som et sted, hvor man kan føle sig hjemme uden at være medlem af en forening – selvfølgelig med udgangspunkt i det kirkelige arbejde og som en del af kirkens rummelighed.

Ud over tidssvarende faciliteter til personalet blev der bl.a. foreslået:

 • Plads til de unge – et sted at være
 • Fleksible rum – der kan rumme både begravelsessammenkomster og FDF’erne
 • Gode køkkenfaciliteter – både til at mange kan lave mad sammen og nogle få kan lave mad til mange
 • Udendørs faciliteter – både til leg og gudstjenester
 • Øverum til sang og musik
 • Plads til koncerter – Station K har ikke plads og Kulturhusets akustik er bedst til sang (musikhuset i Års blev nævnt som inspiration)
 • Stort fællesrum – fx en hyggelig foyer, gerne med café
 • Rum til (billed)kunstnerisk udfoldelse – fx for juniorkonfirmander og konfirmander
 • Lejeboliger til korttidslejemål
 • Base for besøgstjeneste
 • Sognegård for nabosognene – og mulighed for et arbejdsfællesskab for præsterne
 • Vigtigheden af et smukt byggeri, som man har lyst til at tage vare på og som ikke fjerner det nye indkik til kirken.

Det bliver spændende at følge – forhåbentlig bliver visionerne til virkelighed og Langå får endnu et attraktivt sted for områdets borgere. Forslag til ny sognegård skal udarbejdes og behandles i løbet af 2018.