Efterårets borgermøde er en ny tradition i Langå arrangeret af Langå i Udvikling. I år var temaet grønne initiativer.

Helle Jørgensen fra Randers kommune fortalte om kommunens affaldshåndtering. Blandt andet at vi fra april 2024 skal gøre plads til endnu en skraldespand i indkørslen, og at man fra maj vil forsøge sig med en ny praksis i forhold til de grønne poser, vi får til madaffald – nemlig at vi skal hænge en pose på skraldespanden, når vi mangler. Men det får vi alt sammen mere information om senere.

Derefter var der fire korte oplæg:

Fra Langå varmeværk, der allerede nu har nået ambitionen om 70% grøn energi sammenlignet med niveauet for 15 år siden men fortsat har høje ambitione
Fra arkitekt Søren Nørgaard, der fortalte om udviklingen af bæredygtigt byggeri i Langå.
Fra GudenåSamarbejdet – om det store stibyggeri ved Gudenåen
Og om Langå Haver/Vild med Vilje, der er en facebookgruppe for haveentusiaster, der deler viden – og frø.

Til sidste fortalte arkitekt Tom Nielsen om byernes udvikling i Danmark – med særligt blik til Langå – med udgangspunkt i sin nye bog Byen Danmark.