Lokalrådet: Langå i udvikling

Langå i Udvikling er borgernes eget initiativ til at udvikle og gøre Langå endnu mere attraktiv, både for dem, der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil

29. marts samledes over 72 borgere til Langå i Udviklings generalforsamling. se referat m.m. her

Projektstatus for Langå i Udvikling 2014-2020 – se de mange flotte resultater Langaa i Udvikling 2014 – udviklingsrapporten, hvor det hele begyndte.

Bestyrelsen for Langå i Udvikling

består pr. 15. maj 2023 af følgende: Formand: Anton Johannes Hejl, Sekretær: Vicki Buhl Lausen, Kasserer: Leif Mårtensson, Medlem: Uli Stolz, medlem: Kirsten Haslund. Den siddende bestyrelse har besluttet at formandskabet skifter hvert år.

Bestyrelsens opgaver er at være repræsenteret i alle arbejdsgrupper, at planlægge og arrangere et Årligt Borgermøde i efteråret og Generalforsamling i foråret. Vedtægter for Langå i Udvikling

Forhistorien

Langå i Udvikling gik ind i en ny fase i foråret 2020. Siden har fokus været på at afholde Det Årlige Borgermøde i efteråret og generalforsamling i foråret. Disse begivenheder benyttes til at sætte fokus på projekter der er i gang i byen, samt at invitere til oplæg og debat, der kan inspirere til fremtidig udvikling.

Langå i Udvikling har tidligere været løftestang for den områdefornyelse, der var i gang fra 2014 til 2020 og som er foregået som et tæt samarbejde mellem borgerne i Langå og Randers kommune. Områdefornyelsen blev finansieret af Randers kommune og Udlændinge, Integrations- og boligministeriet med 12 mio. kr. Der var udpeget 4 hovedprojekter for perioden 2015-2020. Se hele programmet: Områdefornyelsesprogram for Langå Forsøgsprojekt: Som en del af den igangværende områdefornyelse havde Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bevilget 4,5 mio. kr. til et særligt forsøgsprojekt i Bredgade, hvor målet er at borgerne og kommunen i fællesskab arbejder med at gøre Bredgade til en attraktiv hovedgade. Dette projekt løb fra 2015 – 2018.

Visionen

Borgernes vision: At skabe sammenhænge Denne vision er det fælles pejlemærke for udviklingen i Langå. Vi vil skabe sammenhænge ved at:

  • Videreudvikle Langå som en attraktiv og levende boligby i en fantastisk natur
  • Forbinde de forskellige bydele, på tværs af jernbanen, i bymidten, mellem by og natur, mellem Langå og de omliggende byer, imellem foreningerne og borgerne imellem.
  • Udbrede kendskabet til Langås kvaliteter – lokalt for at styrke fællesskabet og bredt for at byde besøgende og nye tilflyttere velkommen. Se også gruppens facebookside

 

Sidst opdateret 6. november 2023/Jh

Indlæg om “Langå i Udvikling”

LiU generalforsamling 2022

LiU generalforsamling 2022

29. marts samledes over 72 borgere til Langå i Udviklings generalforsamling. se referat m.m. her Projektstatus for Langå i Udvikling 2014-2020 – se de mange flotte resultater Langaa i Udvikling 2014 – udviklingsrapporten, hvor det hele begyndte. Bestyrelsen for Langå...

LIK inviterer til festlig aften i Byrådssalen 29. marts 2022

LIK inviterer til festlig aften i Byrådssalen 29. marts 2022

Kære Langå Foråret er kommet, og vi har samlet kræfter til at mødes på ny! Langå I Udvikling (LiU) har stået lidt stille, men nu starter vi op igen - i en ny version. Der er flere ledige stole i bestyrelsen, hvorfor nye kræfter og ideer skal i spil! Vi har sammensat...

Det bobler stadig i Langå trods corona og novembermørke

Det bobler stadig i Langå trods corona og novembermørke

Just som vi i redaktionen troede, at Langå var gået i covid19-sort, så bobler det frem med initiativer: I oktober 2020 åbnede foreningen Bogby8870 butik  i Bredgade 44, hvor "Bog og Kram" tidligere holdt til I januar 2021 starter den nye private naturbørnehave - på...

Seks år med LiU – det ku’ være gået værre

Seks år med LiU – det ku’ være gået værre

I marts 2014 udkom den udviklingsplan, som en gruppe borgere havde forfattet, med udgangspunkt i de foregående års borgermøder. Seks år efter, i marts 2020, havde bestyrelsen for Langå i Udvikling fået fremstillet en rapport, som gjorde status på de mange forslag fra...

LIK Generalforsamling 2020

Den 17. september 2020 kunne der endelig afholdes generalforsamling i Langå i Udvikling. Oprindelig skulle den have været afholdt den 18. marts, men covid19-restriktioner fik sat en stopper for det. Det blev bl.a. besluttet, at næste generalforsamling først afholdes i...

Langå i Udvikling, generalforsamling 2020

Langå i Udvikling, generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i Langå i Udvikling skulle have været afholdt i marts 2020, men måtte udsættes pga coronavirus-restriktioner. Nu prøver vi så igen: Torsdag den 17. september kl. 19 afholdes ordinær generalforsamling iflg vedtægterne. i Langå i Udvikling. Det...