29. marts samledes over 72 borgere til Langå i Udviklings generalforsamling. se referat m.m. her

Projektstatus for Langå i Udvikling 2014-2020 – se de mange flotte resultater

Langaa i Udvikling 2014 – udviklingsrapporten, hvor det hele begyndte.

Bestyrelsen for Langå i Udvikling består pr. 29. marts 2022 af følgende:
Uli Stolz, medlem
Johanne Vejrup, medlem
Leif Mårtensson, kasserer
Kirsten Haslund, medlem
Vicki Buhl Lausen, medlem
Karen Fokdal, medlem
Anton Johs. Hejl, medlem
1. suppleant: vakant
2. suppleant: vakant

Bestyrelsens opgaver er at være repræsenteret i alle arbejdsgrupper, at koordinere kontakt imellem projekterne og have kontakten med Randers Kommune, at hjælpe med at søge fondsmidler og stå for events og information.

Vedtægter for Langå i Udvikling
Forhistorien

Langå i Udvikling har indtil nu været løftestang for den områdefornyelse, der var i gang fra 2014 til 2020 og som er foregået som et tæt samarbejde mellem borgerne i Langå og Randers kommune. Områdefornyelsen blev finansieret af Randers kommune og Udlændinge, Integrations- og boligministeriet med 12 mio. kr.

Der var udpeget 4 hovedprojekter for perioden 2015-2020.

Se hele programmet: Områdefornyelsesprogram for Langå

Forsøgsprojekt: Som en del af den igangværende områdefornyelse havde Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bevilget 4,5 mio. kr. til et særligt forsøgsprojekt i Bredgade, hvor målet er at borgerne og kommunen i fællesskab arbejder med at gøre Bredgade til en attraktiv hovedgade. Dette projekt løb fra 2015 – 2018.
Visionen

Borgernes vision:
At skabe sammenhænge

Denne vision er det fælles pejlemærke for udviklingen i Langå.
Vi vil skabe sammenhænge ved at:

Videreudvikle Langå som en attraktiv og levende boligby i en fantastisk natur
Forbinde de forskellige bydele, på tværs af jernbanen, i bymidten, mellem by og natur, mellem Langå og de omliggende byer, imellem foreningerne og borgerne imellem.
Udbrede kendskabet til Langås kvaliteter – lokalt for at styrke fællesskabet og bredt for at byde besøgende og nye tilflyttere velkommen.
Se også gruppens facebookside