Skiltning i Langå by har været efterspurgt lige fra det første borgermøde i 2014 om et udviklingsprojekt i Langå. Byen har mange tilflyttere (og vi vil jo gerne have flere), og selv om de er glade for byen, går det langsomt med at finde rundt.
I de fleste større byer, incl. Randers by, er der sat vejvisere op, som henvender sig til de langsomme trafikanter, dvs. gående og cyklende. (Eksemplet på billedet er fra Aarhus midtby).

Bestyrelsen for Langå i Udvikling har i flere år arbejdet på at få sådanne vejvisere til Langå og nu er det lykkedes: Landdistriktsudvalget bevilgede den første, til opstilling på stationspladsen og Randers kommune har fulgt op med at bevilge yderligere to. Den ene af dem bliver opstillet i lyskrydset, ud for apoteket, og den anden bliver sat op hvor Bredgade starter, dvs hvor Randersvej møder Bredgade/Ulstrupvej.

Standerne forventes på plads i løbet af nogle måneder, og er forhåbentlig på plads, når Bredgades forskønnelse skal fejres.

De viser vej således:
Stander 1. Stationspladsen ud for broen
a. Station K
b. Vestparken 650 m (pilen skal pege i retning af Havevej, tværs over stationspladsen)
c. Centrum 450 m

Stander 2. Krydset Væthvej/Bredgade, ud for apoteket. Der bliver tilføjet afstande.
Forslag om seks mål, i prioriteret rækkefølge, da der p.t. kun er afsat midler til tre pile pr. stander:
1. Gudenåen (tilføjelse, hvis der er plads: “Amtmand Hoppes bro”)
2. Stationen
3. Vestparken (pil op ad Markedsgade)
4. Stadion
5. Skole/Idrætscenter (tilføjelse, hvis der er plads: “Friluftsbad” eller “Badet”)
6. Kirken

Stander 3. Krydset Randersvej/Ulstrupvej (Bredgades start). Der bliver tilføjet afstande.
Peger hen til:
1. Stationen
2. Skole/Idrætscenter (tilføjelse, hvis der er plads: “Friluftsbad” eller “Badet”)
3. Kirken