Datoen for indvielsen af det nye område ved Skovlyst ved Langå Bådlaug nærmer sig! Derfor er aktivitetsniveauet højt:

  • Lige nu (uge 43) etableres grusstien nord for marinaen, ligesom fiskeplatformene næsten er færdige.
  • Om et par uger forventes husene helt færdige og flydeplatformene at være sat op.
  • Og inden den 8.12. er grusstien ved indgangen til Egeskoven fra p-pladsen, de to træstier over de meget våde strækninger på stien i Egeskoven samt grus på mindre våde strækninger samt – forhåbentlig – alle skilte og plancher sat op.

Læs mere om hele projektet her.

Området indviedes den 9. december 2019, hvilket man kan læse om her.