Søg

Gruppen Gudenåens potentialer

– sammenhæng imellem by og natur

Gruppen har arbejdet med en plan for at give borgere og turister i Langå forbedrede muligheder for at få glæde af den smukke bynære natur langs Gudenåen, i området ved Langå bådelaugs arealer.

Første del, som skal være færdiggjort pr. 31.12.2019, omfatter: Madpakkehus, bænke og borde, toiletbygning, flydepontonanlæg til kajakker, handicapvenlig sti langs åbrinken mellem bådepladsen og Enghavevej, samt fiskeplatforme tilpasset kørestole.

Anden del består primært af etablering af ny og større marina. Der bliver tale om et nyt projekt, der skal finansieres i en ny ansøgningsrunde.

Kontakt: Poul Herrstrøm, phlangaa@gmail.com

Projektbeskrivelse for aktivitetscenter ved Gudenåen/Skovlyst i Langå

 

Siden opdateret 16.4.2019/ ln