Søg

18 november 2017

Cykelsti langs Skovlystvej november 2017 – starten

Siden 2010 har der optrådt en cykelsti langs Skovlystvej på Randers kommunes stiplan.
Forslaget blev oprindelig sendt fra borgere i Skovlyst til Langå Miljøgruppe, i forbindelse med det forslag om cykelsti til Stevnstrup og Randers langs jernbanen, som miljøgruppen sendte til Randers kommune tilbage i 2008.

Forslaget ville lede cyklerne under Væthbroen og ind på Mosevej/cykelstien til Randers, så man undgår at krydse Væthvej på et sted med usædvanlig dårlige oversigtsforhold.

Se stiplanen fra 2012

Takket være en meget stor og vedvarende opbakning fra borgerne i Langå fik vi cykelstien til Randers i 2013, og cykelstien langs Skovlystvej kom ind i stiplanen allerede i 2010. Randers kommune købte arealet for et par år siden og ryddede i første omgang en masse krat og træer.
Desværre venter kommunen stadig på svar fra Banedanmark – men mon ikke det kommer nu, hvor man har spillet ud med at ville lukke Væthbroen 6 til 8 måneder i 2020? Der har i hvert fald skabt opmærksomhed omkring broen og det ene kan vel trække det andet med sig.

Nu er anlægsarbejdet så i gang, nemlig at få drænet sumpen og det er store mængder vand, der skal ledes tilbage ud i Gudenåen (i skrivende stund ville en vandcykel nok være det mest egnede transportmiddel på nogle dele af strækningen).

Et lille spot: https://youtu.be/MbM3RHgUCpo

Cykelsti Skovlystvej november 2017 starten 1

Cykelsti Skovlystvej november 2017 starten 2

Video og fotos: cop. N.Kr. Nielsen