Dorthe T. Nielsen, formand for bestyrelsen i Langå i Udvikling og medlem af Bredgadegruppen:

Nu har vi taget hul på sidste måned i sidste forsøgsperiode i Bredgade og tiden nærmer sig, hvor vi kan begynde at se om vore værste og bedste forventninger gik i opfyldelse.

I starten af 2018 skal der vælges en permanent løsning, som også skal ske  som samskabelse; Randers Kommune skriver:

”Vi forventer at den permanente løsning skal vælges i samarbejde mellem kommunen og arbejdsgruppen, og at der herefter vil blive gennemført en egentlig høring af ejere og lejere langs vejstrækningen. Efter høringen skal den endelige løsning politisk godkendes.  Vi sætter som myndighed rammerne i forhold til byfornyelsesloven, vejlovgivning m.v. men vi håber at LiU vil bidrage til at vi indstiller den bedste beslutning til byrådet, og at der opnås bredest mulig opbakning til denne”.

Se projektforslaget her (NB: 28 sider)Vores Bredgade Forarealernes potentiale 2017

Der har været en hel del uenighed og projektet har givet mange reaktioner på mail, Facebook, telefon og personlige henvendelser.  Rigtig mange har dog også været positive og glade for at der ”sker noget” i butiksgaden – mange har henvendt sig og rost det nye grønne udtryk og de røde porte og møbler.

I LiUs bestyrelse er vi klar til at gøre vort allerbedste, for at den sidste del af processen kommer til at foregå i bredest mulig sammenhæng med alle i byen, og at diskussionen bliver sober og konstruktiv – begejstret og positiv.

Bredgadegruppen har brug for hjælp til at inddrage borgerne i Langå bedst muligt og hjælpe med til at hele udformningen af Bredgade bliver til gavn og glæde for flest muligt. Gode forslag modtages med tak.

Der tegner sig allerede nogle helt praktiske opgaver:

  • at udarbejde spørgeskemaer
  • at banke på døre
  • at arrangere borgermøder
  • at stå for meningsmålinger
  • at ??

Der er kommet tilsagn fra en håndfuld borgere, som gerne vil give en hånd med og hjælpe os til at hele udformningen af Bredgade bliver til gavn og glæde for flest muligt, men vi kan godt bruge flere.

Hvem er Bredgadegruppen?
Bredgadegruppen er bredt funderet med repræsentanter for alle aldre og køn, familier, Langå Handel, foreninger osv.
Kontakt: Dorthe T. Nielsen, tapomayi.dtn@gmail.com

 

Kort om projektet

Bredgadeprojektet er etableret som et samskabelsesprojekt på Randers Kommunes initiativ.  Det betyder, at kommunen står for projektet, men at der skal være borgere med til at se på mulighederne; ikke til at træffe beslutninger, men for at være konstruktivt med i processen.

Projekt Bredgade er en gave til byen – alt for længe skete der kun nyt i Randers bykerne – derfor er vi også i bestyrelsen for Langå i Udvikling godt tilfredse med at kommunen interesserer sig for at Langå udvikler sig.

I det hele taget kan vi kun rose Randers Kommune for at sætte gode tiltag i værk i landdistrikterne, og Langå kan som 3. største by i kommunen mobilisere en del frivillige som gerne tager ansvar for projekterne.

Randers Kommune ønsker at træffe beslutninger på basis af borgernes udmeldinger, derfor bliver der kigget meget på borgernes tilbagemeldinger, når der som her er delte meninger om hvad der skal ske fremover i Bredgade.

Alt hvad der er sat i værk i Bredgade har været et kompromis imellem meget forskellige meninger og ønsker fra Bredgadegruppens medlemmer.  Nogen har ønsket at Bredgade blev gågade, nogen har slet ikke ønsket at der skulle ske forandringer og så har der været alle holdninger og forventninger derimellem. Ingen af Bredgadegruppens medlemmer har fået det midlertidige projekt præcist som vi ønskede – vi har alle måttet give os.

Vi har været nødt til at engagere eksterne havearkitekter, som har stået for udformningen af de to midlertidige projekter, dvs. det, der skete i Bredgade i 2016, hvor en del blomsterkummer, parasoller og trafikregulering blev sat op – og så den nuværende midlertidige indretning med planter og inddragelse af parkeringspladser, samt opsætning af røde byporte og møbler.

De to forsøgsrunder i Bredgade har begge gange været præget og desværre forringet af tidspres.  Hvis de to midlertidige projekter var blevet foldet ud om foråret, havde vi jo haft hele sommeren til at se dem an.

Tidspresset opstod, fordi processen, hvor de gode idéer skulle opstå, kom alt for sent i gang og derfor blev presset igennem. Det er der mange grunde til – og resultatet var altså at begge forsøgsprojekter først blev installeret i september måned.

Beslutningen om udformningen blev dog truffet på basis af en god proces hvor vi drøftede værdier og forestillinger og idéer – og så var det op til arkitekterne og kommunen at skære igennem.

Læs mere på Randers kommunes hjemmeside