Bredgadegruppen – Langå i udvikling

Status august 2017 om områdefornyelse med mere:
https://planlaegning.randers.dk/by-og-omraadefornyelse/omraadefornyelse/langaa/

Projektforslag 2017 vedr. forarealerne (stykket fra husene til kørebanen)

 

Baggrunden

Langå fik i foråret 2015 en ekstraordinær bevilling på 4,5 mio. kr til forsøgsprojektet Vores Bredgade.

Der blev derfor etableret en gruppe, Bredgadegruppen, som arbejder under overskriften “Der er brug for ændringer i Bredgade”. Dette projekt har udviklet sig, jf ovenstående status fra august 2017.

Målet er at Bredgade bliver en mere spændende hovedgade at komme til og opholde sig i.

Forsøgsprojektet har tre fokusområder:

    • Midlertidige aktiviteter
    • Gaderummets potentialer
    • Samskabelse – den vigtigste del.

Læs hele projektansøgningen her.

Hvad handler det om?
Det handler om såvel fysisk omdannelse som mental omstilling og i den forbindelse vil vi bruge forskellige metoder, eventuelt med hjælp udefra.I hele det tre-årige forløb er der afsat relativt mange penge – 1.750.000 kr til at fremhæve Bredgades potentialer og afprøve midlertidige idéer.Som det fremgår af beskrivelsen kan det eventuelt ske ved at Randers kommune afgiver arealer til midlertidig anden anvendelse, dvs. en mere individuel indflydelse på arealerne foran den enkelte bygning.Der er ikke i forvejen fastlagte projektidéer – vi er meget opmærksomme på at arbejdet skal være baseret på en levende proces og at idéerne dukker op undervejs imellem byens borgere.  Intet er klart defineret fra start, så der er rimeligt vide rammer og plads til kreative løsninger.

Det handler om midlertidighed – et forsøg kan vare i f.eks. 4 mdr., 6 mdr., 2 år eller en 1 dag.

Der skal være en introduktion for at vise byen at pengene er her og alle borgere i byen får tilbudt en aktie i projektet.
Der vil blive en del offentlige arrangementer i Bredgade hvor forhåbentlig alle borgere i byen har lyst til at arrangere eller deltage.

Der er også kr. 1.750.000 kr til mere permanente tiltag, dog ikke til forskønnelse af butiksfacader eller til nedrivning; der er andre puljer som kan søges til det.

De permanente tiltag kommer efter forsøgsfasen, dvs. fra omkring januar 2017.