Den 1. marts 2018 afholdt Randers kommune borgermøde om Bredgadeprojektet, som nu officielt er afsluttet som forsøg.
Der skal træffes endelig beslutning på baggrund af de input, som borgerne er kommet med.
At det ikke bliver nogen helt nem opgave, fremgår af referatet i Bjerringbro Avis, der som sædvanlig dækkede mødet grundigt: læs artiklen her

Projektleder Line Heydorn fra Plan i Randers kommune gjorde status over arbejdet : se præsentationen her.
Parkeringspladser har fyldt og fylder fortsat meget i diskussionerne og kommunen har derfor lavet diverse optællinger, som kan ses på s. 17-21 i præsentationen.

Borgernes engagement er åbenbart ikke faldet siden starten på Langå i Udvikling i 2014; der deltog omkring 80 personer på borgermødet, nøjagtig samme antal som ved de første møder.