Søg

Langaa i udvikling logo
06 maj 2017

Nyt fra Langå i Udvikling, maj 2017

Formanden for Langå i Udvikling, Dorthe T. Nielsen, skriver:
Overskriften for arbejdet med Langå i Udvikling er fortsat bevarelse og forbedring af Langå som en attraktiv bosætningsby, og vores overordnede mål er at tiltrække såvel seniorer som børnefamilier til vores by midt i den smukke natur.

Det gør vi bedst ved at bakke op om de mange initiativer og arrangementer i byen og ved at lytte til byens borgeres behov. På borgermøderne har vi fået rigtig mange ønsker og drømme for byens fysiske miljø. Såvel for Bredgade som for hele midtbyen og området ved åen.
Vi arbejder ufortrødent videre med disse områder.

Lige nu er det især næste fase i forsøgsprojektet i Bredgade som står for døren.
Langå Handel og Langå i Udvikling har aftalt med Randers Kommune at der skal idéer udefra til. Vi er ikke mange nok eller erfarne nok indenfor forsøgsprojekter til at sætte nyt i gang, som lever op til ministeriets kriterier for vækst og udvikling. Vi kender vores by og ved teoretisk hvad der mangler, men vi er ikke visionære eller erfarne nok indenfor byfornyelse til at kunne varetage projektet.

Det ligger i forsøgsprojektet, at der skal være en ansvarsfordeling, hvor Randers Kommune afgiver ansvaret til os borgere, og at vi så påtager os ejerskab i udviklingen. Og det gør vi gerne så langt som vore evner og tiden rækker. Midlertidigheden i projektet giver jo mulighed for at eksperimentere og prøve forskellige idéer af – ligesom vi sidste sommer prøvede forskellige muligheder af.
Randers Kommune har nu indgået aftale med arkitektfirmaet Labland (http://lablandarkitekter.dk/) og vi glæder os til at samarbejde med dem om nye tiltag i Bredgade.
Det bliver en spændende tid, nu hvor Labland går i gang med at lære byen at kende og holde møder med os i Bredgadegruppen.
Bredgadegruppen er åben for alle borgere og hvis der er nogen, som sidder og brænder for at være med i denne proces, nogen af byens borgere som lige nu har engagementet, så er det tid at melde sig på banen. Alle er mere end velkomne.
Hold øje med nye tiltag og information fra Labland – det bliver en spændende tid.

LiU har også planer for leg og virke i Byparken. Som nævnt på generalforsamlingen i marts, så ønsker vi at etablering af legepladsen skal være drevet af brugerne – og vi er så heldige, at en flok unge forældre har meldt sig på banen og gerne vil stå for legepladsprojektet sammen med os. Også mere om det på et senere tidspunkt efter at vi snart har holdt møde med legepladsgruppen.

Vi har også planer om at optage en lille film om Langå, som skal lægges op på langaa.dk og youtube – den kommer til sommer.