Den 16. marts 2016 var der generalforsamling i Langå i Udvikling, og der blev gjort status for de forskellige projekter. Vedtægterne blev grundigt revideret og bestyrelsen fuldtallig (dog først efter generalforsamlingen), så nu mangler vi kun to suppleanter – hermed en opfordring, hvis nogen gerne vil være med til at gøre en forskel?

Status for projekterne
I forbindelse med generalforsamlingen gjorde projektleder Mia Nørlund-Jensen status for de forskellige projekter:
Hovedbudskabet er, at der vil ske synlige ting omkring Bredgade og midtbyen i løbet af foråret og sommeren i år og at der er søgt om rigtig mange penge til Gudenåprojektet og stationsbroen, og ja, det kommer til at tage tid, fordi der er så mange forskellige instanser involveret.

Se projektstatus her