Søg

Langaa i udvikling logo
08 maj 2015

Nyt fra Langå i Udvikling 6.5.2015

På bestyrelsesmødet den 5. maj 2015 var det klart, at der er gang i mange aktiviteter, men også at ting tager tid, når statslige og kommunale institutioner skal spille sammen.

  • Broen fra stationspladsen til Skovlyst bliver forsinket og kommer derfor ikke i 2015. Både Banedanmark og Randers kommune har gang i regnemaskinerne, for projektet bliver dyrere end først beregnet, men det afskrækker ikke os i bestyrelsen.
  • I midtbyen, omkring Rema, Fakta og Byparken, har kommunen allerede sat de første små tiltag i gang og vi regner med at der er et flot og borgervenligt område klar i løbet af efteråret. Frivillige til at give en hånd med må meget gerne kontakte Dorthe Nielsen.
  • Cykelsti langs Randersvej fra Ulstrupvej til Kalstrups autoværksted er lige på trapperne (hvis en cykelsti kan være det ??).
  • Tunnel under jernbanen fra cykelsti 29 (Gudenåstien) med sti over vandværksgrunden i Sølyst, over Vibevej, ad Spurvevej til Sportsvænget og Langå skole: bestyrelsen for LiU bakker op og Langå Miljøgruppe går videre med sit forslag til Banedanmark, som netop har indledt høring for strækningen Langå – Stevnstrup mhp den kommende elektrificering.
  • Byggegrunde i Langå: bestyrelsen opfordrer Randers kommune til at huske Langå næste gang man reklamerer for byggegrunde; der kommer også information på langaa.dk .
  • Medborgerskabsråd: fra bestyrelsen deltager Dorthe Nielsen i orienteringsmødet den 7. maj 2015
  • Branding af Randers: Kirsten Haslund er inviteret til at deltage.
  • Langå station: se forslag til Info på Langå station om informationsfliser, foldere og tavler.

Mød medlemmer af Midtbyarbejdsgruppen på Langå by Night den 29. maj 2015.