Siden Langå i Udvikling blev etableret i august 2013 har gruppen arbejdet intenst på at lægge en holdbar plan for udvikling og forskønnelse af Langå Midtby.

Til de første møder var vi 15 – 20 deltagere og idéerne var mange og sprudlende. Vi delte os op i undergrupper med interesse for henholdsvis begrønning af midtbyen, nye stier, pladser og park samt nye mødesteder. Efterhånden som vi kom til beskrivelsen af planerne har vi været en mindre gruppe, fordi det bliver for uhåndterbart hvis der er for mange med i den fase, men der er ingen tvivl om at alle vil møde op igen når vi kommer til næste fase, nemlig udførelsen af opgaverne og planlægning af nye områder.

Der er også stor interesse for udvikling af Bredgade som butiksgade, især mht de tomme butikker. Byudviklingsmidlerne 2014 er dog øremærket anlægsarbejder og vi har måttet prioritere vore ressourcer herpå men regner med at der bliver etableret en gruppe vedr. Bredgade i nærmeste fremtid.

Vi er så heldige, at rigtig mange forskellige borgere har lyst til at give en hånd med, og det er betydningsfuldt at to arkitekter Søren Nørgaard og Lars S. Pedersen har ydet en stor indsats. Derfor har vi klaret planlægningen uden at købe hjælp udefra. Vi har også været rigtig godt hjulpet af PLANafdelingen v/Mia Nørlund Jensen.

Processen med at finde de rette fokuspunkter har været åben og inddragende.

Vi har holdt en workshop, hvor alle borgere med interesse for udvikling af Langå Midtby havde mulighed for at give deres bidrag til idéfasen.

Mia har haft kontortid en gang om ugen i Langå Kulturhus, og derudover har vi informeret og inddraget borgernes ønsker og meninger på 3 borgermøder samt ved at være synlige med en stand på 3 open-by-night arrangementer.

Vi har kommunikeret med borgerne og informeret løbende på såvel Facebook som i Gudenådalens Avis.

Nu er vi ved at være klar til at aflevere planerne til godkendelse i Randers Byråd og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og til at se på nye fokusområder.