Den 12. marts 2019 var der generalforsamling i Langå i Udvikling. Ud over bestyrelsen var der mødt 3 interesserede op, som bidrog med både gode idéer og diverse vigtige informationer.

Læs bestyrelsens beretning

Regnskab for 2019

Referat fra generalforsamlingen

Bestyrelse vil bl.a. arbejde med følgende  i 2019:

  • Byparken: opstilling af bænke i Byparken; opbakning til Legepladsgruppens arbejde
  • Torvet på Bredgade: pergola forbedres, opstilling af offentligt toilet
  • Indvielser: Bredgade, når kirsebærtræerne blomstrer; Stibroen forhåbentlig til november 2019
  • Film om Langå: sponsorer er sikret, optagelser afventer lidt mere forårsgrønt
  • Tunnel under jernbanen ved Sølyst: støtter Langå Miljøgruppes arbejde med at få hul igennem til Banedanmark mhp tilladelse eller afvisning af idéen
  • Gudenåens potentialer: Byggestart primo maj 2019, indvielse forventes i år. Randers kommune mellemfinansierer kun for de projekter, der finansieres med offentlige midler, dvs der mgl. p.t. ca. kr. 250.000, men gruppen forventer at skaffe beløbet fra flere fonde; Jim Davidsen og Poul Herrstrøm kontakter Langå Sparekasse mhp en kassekreditlignende ordning.
  • Seniorboliger: LiU-bestyrelsen kontakter Mari-Louise Hattesen for at høre, om Randers kommune vil være med
  • Vandtårnet: Kempel vil gerne være med, men der er behov for en gruppe frivillige for at komme videre.
  • Bredgade: Opfordring til at fastholde butikker i midtbyen og ikke lægge dem i periferien