Den 3. april 2018 var der generalforsamling i Langå i Udvikling. Ud over bestyrelsen var der mødt 11 interesserede op, som bidrog meget aktivt både med gode idéer og tilbud om at være med, så vi fik to helt nye suppleanter til bestyrelsen.

Læs bestyrelsens beretning

Regnskab for 2017

Referat fra generalforsamlingen

Efter generalforsamling var der orientering ved formanden for arbejdsgruppen, Chr. Halgreen, om det store projekt “Gudenåens potentialer”, som har stået lidt i stampe det seneste årstid. Allerede under generalforsamlingen kom der gode forslag vedr. finansiering og Gunhild Ø. Nielsen, som har meget stor erfaring med kommunale Gudenåprojekter, tilbød sin assistance.