Den 7. december 2017 gjorde bestyrelsen for Langå i Udvikling status over projekterne sammen med projektleder Line Heydorn og afdelingschef Rune Asmussen; arbejdsgruppen vedr. Gudenåens Potentialer deltog under gennemgangen af dette.

  • Gudenåens Potentialer: der er behov for en ekstra indsats for at få gang i projektet, da det udløber i april 2020. Line Heydorn fremlagde et  forslag til revideret tidsplan og man blev enige om en ny arbejdsdeling i gruppen, da bl.a. de nødvendige dispensationer skal søges hurtigst muligt (å-beskyttelseslinjer m.m.). Detailprojektering af de ønskede anlæg går også i gang, derefter skal de prioriteres og snarest derefter skal der søges finansiering.
  • Bredgadeprojektet skal afsluttes og der kommer et udspil fra Randers kommune først i det nye år. Det sker bl.a. med udgangspunkt i den spørgeskemaundersøgelse, som ca. 900 borgere i Langå by har besvaret. (Se spørgeskemaet her).
  • Stationsbroen skal have belægning og afventer varmere vejr, før det kan ske. Den største del af anlægsarbejdet er afsluttet, mens forbindelsen til Skovlyst er på vej i udbud. Dette arbejde kan dog først startes, når kommuneplantillæg og lokalplan er vedtaget, dvs tidligst omkring 1.5.2018.
    Elevatorerne sættes først i drift når belægningen er på plads.
    Stenbroen mellem stationspladsen og stationsbygningen over spor 1 bevares, da dette spor ikke skal have køreledninger.

Ud over udviklingsprojekterne er der også planer om at bygge en ny sognegård til glæde for alle borgere i området, så alt i alt må man sige, at borgerne i Langå har meget at glæde sig over og se frem til de kommende år.