(Opdateret 10.12.2018/ln)

Omkring 60 Langå-borgere mødte op til Langå Stationsforening/Station Ks møde den 5. december 2018 om stationsbygningens – måske – triste fremtid (se tidligere indlæg).
Det fremgik på mødet, at de involverede myndigheder stadig er uenige: på den ene side står Randers kommune, med et enigt byråd i spidsen, og DSB, som ønsker at bevare stationen primært pga Station K’s visionære kulturindsats, og på den anden side DSB Ejendomme og Banedanmark, som ønsker at slippe af med den, fordi den er dyr at vedligeholde og ligger i vejen for en mulig ændring af sporene til fordel for højhastighedstog (som i parentes bemærket vist ikke kommer til at køre før signalprojektet er gennemført og det er efterhånden skudt meget langt ud i 20’erne.
Uenigheden medfører imidlertid, at de implicerede parter er nødt til at tale sammen, og det giver håb for stationens fremtid.
Den rigtig gode nyhed er, at der mindst går et par år, før nedrivningssiden er klar til at gøre noget grimt ved stationsanlægget, og den tid var de fremmødte borgere indstillet på at udnytte optimalt.
(Læs et fyldigt referat i Bjerringbro avis)

Idékatalog på vej?
For at skabe opmærksomhed og politisk interesse om stationen var der opbakning til at udarbejde et idékatalog, lige som det hæfte, der blev lavet ved starten på Langå i Udvikling . Allerede dengang var der flere forslag vedr. hele stationsområdet (se  hæftet “Langå i Udvikling”), først og fremmest broen til Skovlyst, men også forlægning af cykelsti under Væth-broen, og udnyttelse af vandtårnet, remisen og de øvrige bygninger på stationsområdet. Broen til Skovlyst kommer i 2019, cykelsti langs Skovlystvej er anlagt og klar til at blive ført under Væth-broen, og Randers kommune ejer vandtårnet.

På mødet gav flere borgere tilsagn om at være med til at arbejde på et sådant idé-oplæg, som skal præsentere muligheder for stationsområdet, og selvfølgelig også pege på ændringer, der kan nedsætte vedligeholdelsesomkostningerne.
Er du blevet interesseret i at være med?
Kontakt Langå Stationsforening  eller skriv til langaanyheder@gmail.com