Søg

17 februar 2020

Langå i Udvikling, generalforsamling 2020

12.marts 2020: Generalforsamlingen er udsat indtil videre pga corona-smittefaren

Den 18. marts kl. 19 afholdes generalforsamling i Langå i Udvikling. Det foregår i Lions’ lokale, Kulturhuset i Langå.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden, Dorthe T. Nielsen (tapomayi.dtn@gmail.com), i hænde senest 4. marts 2020.

Regnskab og eventuelle fremsendte forslag kan ses herunder fra den 11. marts 2020.

LiU har været i gang i fantastiske seks år, og mange bestyrelsesmedlemmer har fornemt været med hele vejen. Denne gang vil dog desværre mindst to sige stop. Det er derfor VIGTIGT at der nu kommer flere friske folk til, som har lyst til at være med til at gå igang med nedennævnte forslag – og måske selv har flere gode forslag?

Program:
19.00 Først og allervigtigst STOR TAK til byen for opbakningen !!!
19.05 Gennemgang af brugerundersøgelsen, udsendt i uge 5 ved Signe Carlsen fra Randers Kommune
19.45 Kort pause – Let traktement
20.00 Ordinær generalforsamling iflg vedtægterne.

Generalforsamlingen afsluttes med præsentation af fremtidige ønskede projekter, herunder:
?Vandtårnet – indretning til udstillinger mv
?Gudenåens Potentialer, fase II
?Tunnel under banen ved Sølyst
?Seniorboliger
?Legeplads
?Flere byggegrunde og boliger
?Trænings område i det fri
?Bænke i Byparken
?Gynger i pergolaen
?Å-bad og Sauna ved åen
?Tung trafik igennem byen
?Mere og andet?

Alle Langå-borgere har mulighed for at få indflydelse på fremtidens Langå.
LiUs arbejde drejer sig kort sagt om to spørgsmål:
Hvorfor flytte til Langå?
Hvorfor flytte fra Langå?