Generalforsamlingen i Langå i Udvikling skulle have været afholdt i marts 2020, men måtte udsættes pga coronavirus-restriktioner.

Nu prøver vi så igen:
Torsdag den 17. september kl. 19 afholdes ordinær generalforsamling iflg vedtægterne. i Langå i Udvikling.

Det foregår i Havestuen, Kulturhuset i Langå.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden, Dorthe T. Nielsen (tapomayi.dtn@gmail.com), i hænde senest 3. september 2020.

Regnskab kan ses her.

Forslag til behandling:
Forslag fra bestyrelsen vedr. udsættelse af generalforsamling i 2021
Da generalforsamlingen for 2020 måtte udsættes til september 2020, vil bestyrelsen fremsætte følgende forslag til beslutning:
Der ses midlertidigt bort fra vedtægternes § 8/stk. 2, således at næste generalforsamling først afholdes i marts 2022, for at undgå to forsamlinger inden for seks mdr.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor forlænges tilsvarende, så de nyvalgte i 2020 sidder til generalforsamlingen 2023 og de, der skulle afgå efter tur i 2021, er på valg til generalforsamlingen i 2022.

Generalforsamlingen afsluttes med præsentation af emner for et borgermøde om fremtidige ønskede projekter, herunder:
?Vandtårnet – indretning til udstillinger mv
?Gudenåens Potentialer, fase II
?Tunnel under banen ved Sølyst
?Seniorboliger
?Legeplads
?Flere byggegrunde og boliger
?Træningsområde i det fri
?Bænke i Byparken
?Gynger i pergolaen
?Å-bad og Sauna ved åen
?Tung trafik igennem byen
?Mere og andet?

Alle Langå-borgere har mulighed for at få indflydelse på fremtidens Langå.
LiUs arbejde drejer sig kort sagt om to spørgsmål:
Hvorfor flytte til Langå?
Hvorfor flytte fra Langå?