Den 12. marts kl. 19 afholdes generalforsamling i Langå i Udvikling. Det foregår i Kulturhuset i Langå.

Dagsorden iflg vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden, Dorthe T. Nielsen (tapomayi.dtn@gmail.com), i hænde senest 26. februar 2019.

Se regnskabet.

Kom og hør om de mange gode ting, der er sket i de forløbne fem år og få en status på dem, som er i gang.

Det er også her, at du kan komme med gode idéer og være med til at præge udviklingen i Langå i de næste fem år.

4.4.2019: Læs referat m.m. fra generalforsamlingen her

Siden opdateret 5.3.2019 med regnskabet./ln