Flere har undret sig over hvad der egentlig foregår på torvet ved Bredgade lige nu.

Svaret er, at det er første etape i forgrønnelsen af Langå, under byfornyelsesprojektet i Langå midtby.
Der er nu udarbejdet et samlet skitseoplæg til en grønnere midtby, af firmaet byMunch .
Projektforslaget tager udgangspunkt i de mange ideer, der kom ind fra de engagerede Langå-borgere.
Det er bygget op om en grøn diagonal linje med temaet “byhaven”.
Linjen starter med fornyelsen af Langå torv, går over et grønnere byrum omkring dagligvarebutikkerne der indbyder til spontane møder og ophold, og slutter i Byparken.
Alt sammen naturligvis med forbehold for at grundejerne vil være med.

Det nye torv:
Torvet i Langå skitse byMunch

Forslag til den grønne linje (ja, det er lidt småt):
Grøn midtbyplan_Langå forslag 20160224