I Bjerringbro avis den 29.6.2016 er der en fin status for hvordan det går med projekterne i Langå by.

Arbejdet begynder at kunne ses, bl.a. på torvet, og – ikke mindst – på Bredgade, hvor de fleste trafikanter nok har opdaget de fartdæmpende blomsterkummer. Nu ser vi frem til at der bliver flere blomster end kummer, man fristes til at sige at det p.t. ser lidt kummerligt ud…, men det kan man jo plante sig ud af.

Ud over projekterne vil gruppen omkring “Vores Bredgade” se på om det er muligt at gøre noget ved de såkaldte “forarealer” i Bredgade, altså områderne fra kantstenen ind til husene, som er offentligt ejet og derfor både omfattet af mange restriktioner og ikke rigtig nogens ansvar.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet lavede i efteråret 2015 en undersøgelse af hvordan det gik i de byer, som fik støtte fra puljen til byudvikling. Langå er en af dem og resultatet kan ses på s. 67ff i rapporten her.

Byforskønnelse på Ulstrupvej: mange har nok bemærket, at indsynet til Langå kirke – og førsteindtrykket af Langå generelt – er blevet forbedret betydeligt. Langå Menighedsråd købte i vinter den efterhånden totalt forfaldne købmandsgård og fik den revet ned. Indtil videre er planen blot at lægge arealet ud i græs. Niels Drescher har lavet en lille billedfortælling om forløbet på kirkens hjemmeside.