Søg

Nyt fra Langå i Udvikling 24. juni 2015

Langaa i udvikling logo
28 juni 2015

Nyt fra Langå i Udvikling 24. juni 2015

Det største punkt på Bestyrelsesmødet den 24. juni var planerne om festen for “Vores Bredgade” den 28.8. i år og de mange aktiviteter i den forbindelse; se også nyheden  Det bobler i Bredgade .

Gudenåprojektet, Langå Marina, skal skaffe mange penge via fonde; man skal faktisk regne med ca. 1½ år, før man kan regne med at alle midler er i hus. Man kan ikke gå i gang med andet end småprojekter, før finansieringen er på plads.

Stationsbroen er blevet fanget i et ministerskifte, som helt sikkert vil forsinke projektet, men det venter vi så på.

Forslag om mountainbike-bane: en gruppe mountainbikere har spurgt om muligheden for at etablere mountainbike-bane i området nær det gamle DSB-betonstøberi. Leif Mårtensson fra LiU-bestyrelsen/gruppen Byen i naturen  arbejder videre med forslaget sammen med forslagsstillerne.

Midtby-gruppen arbejder med forslag om belægninger og etablering af bl.a. legeplads m.m..
Vejviserskilte for gående og cyklende: Kommunikationsgruppen har foreslået at der opstilles standere på stationen, Bredgade og Ulstrupvej, som det findes i mange større byer.

Gadebelysningen på Bredgade bliver udskiftet.

Info-skærm på hjørnet af Væthvej og Bredgade: Handelsstandsforeningen arbejder på det.

Velkomst til tilflyttere?: Lou Næraa foreslår, at der laves et velkomstbrev til tilflyttere, evt. med tilbud om en kontaktperson, der kan hjælpe med flere oplysninger. Mia Nørlund går tilbage til kommunen med forslaget.

Kulturhuset skal moderniseres med bl.a. bedre handicapadgang.
Hvilke foreninger findes i Kulturhuset?: Jim Davidsen vil skubbe på, så foreningerne husker at blive registreret på siden Foreningerne på langaa.dk.

Biografgruppen, p.t. Jim Davidsen + nogle få flere (man må meget gerne henvende sig til ham), arbejder videre med planer om biograf/cafémiljø i Kulturhuset, hvor biblioteket tidligere lå.

LiUs bestyrelse: Lars Søgaard udtræder, da han er blevet formand for Landdistriktsudvalget i Randers. Suppleant Lou Næraa indtræder på hans plads.