Den 17. september 2020 kunne der endelig afholdes generalforsamling i Langå i Udvikling. Oprindelig skulle den have været afholdt den 18. marts, men covid19-restriktioner fik sat en stopper for det.
Det blev bl.a. besluttet, at næste generalforsamling først afholdes i foråret 2022, fordi man mente, at kun seks måneder mellem to ordinære generalforsamlinger var for kort en periode.

Nye vedtægter: udsættelsen af næste generalforsamling medførte en vedtægtsændring, der vedrører valg af bestyrelsesmedlemmer. Se de nye vedtægter her

Ud over bestyrelsen var der mødt 7 interesserede borgere op.

Se dagsordenen

Læs bestyrelsens beretning

Regnskab

Referat fra generalforsamlingen

Bestyrelsen foreslog, at der – når det igen bliver muligt – bør afholdes et nyt borgermøde, hvor man bl.a. kan diskutere nedenstående forslag:

a. Vandtårnet – indretning til udstillinger mv
b. Gudenåens Potentialer, fase II
c. Tunnel under banen ved Sølyst
d. Seniorboliger
e. Legeplads i bymidten
f. Flere byggegrunde og boliger
g. Træningsområde i det fri
h. Bænke i Byparken
i. Gynger i pergolaen
j. Å-bad og Sauna ved åen
k. Tung trafik igennem byen
l. Tværgående samarbejde mellem sportsklubberne / orientering fra Ida Marie Lebech: LIK’s (fodboldklubben Langå Idræts Klub) udviklingsplaner (aktiviteter primært for de unge) udvides til at inddrage LIC (Langå Idræts Center), DGI er også blevet inddraget. Der kan søges penge hos LIU til borgerinddragelse (henvendelse til Camilla Bärnholdt) – det har tidligere været svært at få samlet opbakning på tværs af sportsklubberne, men måske det lykkes nu.

 

Siden sidst opdateret 18. november 2020/ln