Den 27. marts 2017 var der generalforsamling i Langå i Udvikling. Fremmødet var over al forventning: 22 mødte op, dels for at høre hvordan status var for Langå i Udvikling, dels for at høre et oplæg om de spændende aktiviteter på Langå station / v. Tom Nielsen og Anders Pedersen fra Langå Stationsforening.

Læs bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamlingen

Bestyrelsen mangler et enkelt medlem, så kom frit frem, hvis du gerne vil være med til at gøre en forskel? Der er bl.a. projekt legeplads i Byparken, hvor det er op til borgerne i Langå at få den etableret og finansieret – til gengæld har man også indflydelse på resultatet.

Randers kommunes projektansvarlige Line Heydorn gjorde status for de forskellige projekter, hvoraf flere enten er færdige eller ved at være færdige.
Stationsbroen er nu finansieret hele vejen til Skovlyst og forhåbentlig starter Banedanmarks del af arbejdet i løbet af sommeren; Gudenåprojektet har fået næsten ½ mio. kr. af Friluftsrådet og søger fortsat flere fonde.
Kontakt: Line.Heydorn@randers.dk
Kontorbutikken i Bredgade får snart nye åbningstider, så man også kan træffe Line der.

LiU generalforsamling 2017 formanden aflægger beretning

Formanden aflægger beretning

LiU generalforsamling Stationsplanerne præsenteres

Stationsplanerne præsenteres

 

Opdateret 18.11.2017/ln