Opdatering 8.4.2017: Læs om generalforsamlingen her

Den 27. marts 2017 kl. 19 afholdes generalforsamling i Langå i Udvikling. Det foregår i Kulturhuset.
OBS: I forbindelse med generalforsamlingen bliver der ca. ½ times oplæg om aktiviteterne i stationsbygningen, ved Langå Stationsforening (Tom Nielsen og Anders Pedersen).

Dagsorden iflg vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden, Dorthe T. Nielsen, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Se regnskab for 2016 og budgetforslag for 2017.

På valg er Jim Davidsen, Dorthe T. Nielsen og Lars S. Pedersen – og der er stadig ledige pladser i bestyrelsen 🙂