Søg

Info-plakater på Langå station

23 maj 2016

Info-plakater på Langå station

Et af de forslag, som har været på banen siden det allerførste borgermøde om udvikling i Langå, var at der blev sat informationsmateriale om byen på Langå station.

Efter 2 års forhandlinger med DSB’s repræsentanter er det endelig lykkedes:

Der er nu 3 store plakater på gavlen af den lave bygning mellem spor 1 og spor 2 – (der, hvor den aflåste cykelparkering forhåbentlig kommer).

To plakater om projekt Langå i Udvikling og et stort oversigtskort over byen, så man kan se hvor der er billetsalg og hvor der er butikker, Vestparkfestival m.m.

Informationsplakater på Langå station maj 2016