LiU statusmøde august 2015

Den 12. august 2015 blev der holdt statusmøde om de aktive projekter i Langå i Udvikling.
Fra LiU’s bestyrelse deltog: Jim Davidsen, Dorthe Nielsen, Iben Sønderup, Leif Mårtensson og Kirsten Haslund. Lou Næraa og Poul Herrstrøm var desværre forhindret.
Fra Randers kommune deltog: Lars Peter Salhøj (LPS, afdelingschef i Plan og Byg), Britta Pørksen (BP, sektionsleder, Plan), Mia Nørlund Jensen (MNJ, arkitekt, Plan); Lars Søgård (LS, formand for Landdistriktudvalget)

Se Mia Nørlund Jensens flotte statuspræsentation

Læs resumé af mødet her