Bredgadeprojektet bevæger sig i 2016 gennem de midlertidige aktiviteter i retning af de permanente tiltag, som begynder at tage form i 2017 hen til afslutningen i 2018.

Aktiviteterne i Bredgadegruppen skal koordineres med aktiviteterne i Langå Handel, fx omkring jul og open-by-night, i det omfang det giver mest udbytte.

Som det fremgår af illustrationen, er forslaget til tema for vinterhalvåret 2015-2016 “Lys og skala”, koncentreret i området mellem Rema, Fakta og torvet.

Bredgade forslag temaer tidsplan 20151020