Søg

Foreningslivet

– et sammenhængende foreningsliv i Langå

Arbejdsgruppen havde til formål at skabe endnu bedre og stærkere sammenhold imellem de mange foreninger i byen. Ønsket var at foreningslivet skulle være synligt, let at deltage i som udøver eller frivillig og at Kulturhuset fortsat skulle udvikles, med samling af flere foreninger.
Fokus skulle især være på at åbne for unge grupper, der har kreative ideer til, hvordan de kan bruge Kulturhuset til deres aktiviteter. Der var også et ønske om at samle sports- og idrætslivet ved Langå Idrætscenter, og på langt sigt at skabe grundlag for dannelse af en samlet paraplyorganisation for alle foreninger i Langå.

Gruppen kom desværre aldrig i gang, men fx er der arbejdet videre med udvikling af Kulturhuset, i form af ombygning af gymnastiksalen til musikcafé m.m.

Hvis der er interesse for at arbejde videre med at skabe sammenhæng i foreningslivet, så kontakt:
Jim Davidsen, jim.davidsen@mail.dk

 

Siden opdateret 15.4.2019/ ln