Søg

Glædelig jul Langå

Juleskov i Bredgade, Langå
16 december 2015

Glædelig jul Langå

Juleskoven har bredt sig i Bredgade og selv om stormene har gjort hvad de kunne for at lægge træerne ned, så står de stadig og viser at Langå er byen i naturen og naturen i byen. Bredgadegruppen og Midtbygruppen har virkelig fået sat deres præg på byen og det lover godt for arbejdet de kommende år.

Torvet er i gang med at blive bygget om, fiskene er flyttet over til Langå Sparekasse og der er stadig liv i projekt bro fra stationen til Skovlyst – Randers kommune har købt vandtårnet så det også kan indgå i projektet. Der skal prioriteres i listen over gode forslag til at gøre bymidten mere spændende og derefter går arbejdet i gang. Gudenåprojektet søger (mange) penge og meget tyder på at det vil lykkes. Cykelstiprojekterne ruller hastigt derudad og kommunen har også købt “sumpen” mellem Skovlystvej og Mosevej og jernbanen – det håber vi også kan blive til noget godt.

Samarbejdet mellem aktive borgere og Randers kommune har vist, at der kan løftes virkelig meget, når der løftes i flok.

Glædelig jul fra redaktricen – og der må også gerne sendes indlæg i juleferien 🙂