Søg

Vestpark Festival, Langå

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Vestpark Festival, Langå
1. Foreningens navn er Vestpark Festival, Langå

Formål
2. Foreningen har til formål at afholde årlig Musikfestival i Langå og støtte et lokalt musikliv.

2.1. Derudover kan foreningen medvirke til afholdelse af andre kulturelle arrangementer i lokalområdet.

Medlemskab
3. Alle, der bidrager aktivt til gennemførelse af foreningens aktiviteter, er medlem af foreningen.

3.1. Medlemskab af foreningen er gratis.

Læs mere: http://vestpark.dk/historie/vedtaegter/