Søg

Venstre i Langå

Partiet Venstre i Langå/Stevnstrup

Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet. Vores grundtanke er, at de enkelte mennesker bedst selv ved hvad de har brug for og hvad de skal bruge deres penge på.

Vi er omkring 90 medlemmer af vælgerforeningen og vi har ca. 1200 venstrestemmer i de 3 valgsteder, Langå, Stevnstrup samt Jebjerg.
Vores formål er at sikre, at den liberale tankegang har en lokal platform at arbejde ud fra.

Venstre i Langå/Stevnstrup dækker det nordlige område af den gamle Langå kommune, med Langå som den største by og Stevnstrup som den næststørste by i området. Derudover er der en del lokalområder / landsbyer som Øster Velling, Grensten, Væth, Jebjerg, Værum samt et antal beboelsesområder.

Ved valget i 2013 fik vi ca. 200 stemmer mere end ved forrige valg i 2009, og det var medvirkende til at Venstre gik fra 9 til 11 mandater i det nye byråd i Randers kommune og dermed fik borgmesterposten.

Set med lokale briller fik vi valgt byrådsmedlem Lars Søgaard  fra Langå.

Ved at være medlem af Venstre får du indflydelse på opstilling af kandidater til valgene til kommunen, folketings samt region, og du har også en indirekte indflydelse på den politik der bliver ført i kommunen.
Lokalforeningen afholder generalforsamling en gang om året i februar måned, hvor formanden er på valg hver år og de øvrige 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år.

Så hvis du ønsker at blive medlem af Venstre, kan du skrive / ringe til:
Formand Kasper Nissen, Egebakken 1, 8870 Langå, tlf. 25625504, kasper.nissen@stofanet.dk