Søg

Langå Sportsfiskerforening

Fiskeri ved Langå

Langå SportsfiskerforeningLangå Sportsfiskerforening (LSF) blev stiftet den. 1. oktober 1936, og er en sammenslutning af lystfiskere.

Foreningens hjemsted er Langå by (Langå kommune anno 2006).

Langå Sportsfiskerforening er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).

 

Vores formål er:

  • Gennem leje eller på anden måde at skaffe medlemmerne adgang til lystfiskeri.
  • At vedligeholde og forbedre fiskevandenes fysiske tilstand, herunder at påtale eventuelle overtrædelser af gældende lovgivning, regulativ med videre.
  • At deltage i avlsarbejdet for at genoprette selvreproducerende bestande af naturlige forekommende fiskearter i Gudenåsystemet.
  • At forbedre mulighederne for lystfiskeri i de vande, hvori foreningens medlemmer kan udføre lystfiskeri.
  • At være forum for et kammeratskab, der er baseret på en fælles interesse for lystfiskeri.

Medlemmer:

Bestyrelsen optager nye medlemmer.

Som medlem optages borger med bopæl i “Langå kommune anno 2006”. Herudover kan optages medlemmer, bosat uden for kommunen. Det samlede antal betalende seniorer og pensionister tilstræbes at være maksimalt 600.

I LSF har vi en aktiv Juniorafdeling.

Langå Junior Sportsfiskerforenings formål knytter sig tæt til formålet for Langå Sportsfiskerforening, suppleret med en forpligtelse om indføring af juniorerne i de danske traditioner for foreningsdemokrati.

Optagelse af juniormedlemmer:

Som medlem kan optages børn og unge i alderen 8-18 år, hvorefter medlemmet kan optages som medlem i Langå Sportsfiskerforening uden betaling af indskud.

Miljøarbejde:

Udover lystfiskeri er LSF engageret i mange miljøprojekter relateret til lystfiskeriet.

Oprettelse af gydebanker og hvilebassiner, oprensning af bække, bredpleje, udsætninger og tværgående samarbejde er noget af det, vores forskellige udvalg arbejder med. Vi har et tæt samarbejde med kommunerne omkring vores vandløb. Det være sig møder med biologerne, tekniskforvaltninger mm.

Via vores medlemskab af DSF medvirker vi samtidig på landsplan med at få afklaret større samfundsmæssige miljøopgaver så som forurening, genopretningsproblematikker af åløb, fjernelse af gamle spærringer, ulovligt fiskeri, politisk rådgivning ved forskellig lovgivning omkring fiskeriet.

Af tværfaglige foreninger kan også nævnes Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, som er den eneste landsdækkende forening af sin art heri landet.

Foreningen samler lystfiskere. Lodsejere, ferskvandsfiskere og dambrugere i én og samme forening og samler således alle interesser ved vores fiskevande.

Vores hjemmeside: http://langaa-sf.dk

Ansøgning om medlemskab: http://langaa-sf.dk/tekstfiler/medlemsskab_Email.php

Bestyrelse: http://langaa-sf.dk/tekstfiler/kontakt.php