Søg

Gruppen vedr. stibroen imellem Bredgade og Skovlyst

Stibroen imellem Bredgade og Skovlyst

Byfornyelsesmidlerne har gjort det muligt at arbejde videre med en bro hele vejen fra Bredgade til Skovlyst. Der er  jævnlige møder i Randers Kommune med Bane Danmark og andre interessenter. Der skal tages stilling til mange detaljer bl.a. vedrørende materialevalg.

Efter planen skulle byggeriet af broen være startet i sommeren 2015, men dels kom der et folketingsvalg i mellem, dels har det vist sig, at prisen på Banedanmarks projekt overskred budgettet. Banedanmark har derfor fundet besparelser på det oprindelige projekt, ligesom der er søgt om en ekstra bevilling i ministeriet.
I midten af august 2015 blev der givet grønt lys fra ministeriet, så arbejdet med banebroen kunne fortsætte. Samarbejdet mellem Randers kommune og Banedanmark er derfor genoptaget. Samtidig har kommunen besluttet at søge nogle af de store fonde for om muligt at realisere idéen om en virkelig spektakulær bro.

Fra Langå i Udvikling deltager Leif Mårtensson og Dorthe Tapomayi Nielsen i møderne.

Trætopbro til Skovlyst
Rie Ollendorff Architects har udarbejdet et meget flot forslag til en bro i trætophøjde til Skovlyst. Hvis det lykkes at få den bygget, vil Langå have et virkelig imponerende vartegn, som forbinder byens to største aktiver: jernbanen og Gudenåen.
Se Ollendorffs broforslag

Baggrund
Langå er delt af jernbanen: de, som bor i byen har ikke direkte adgang til naturen ved Gudenåen og de, som bor i Skovlystområdet har ikke direkte adgang til Bredgade og byen.

Ikke kun i Skovlystområdet har der i rigtig mange år været et ønske om en lovlig og sikker overgang over spor 4 til og fra Langå station. En del pendlere og andre har haft for vane at gå over sporene, men i 2013 blev der sat hegn op, så man nu skal udenom og over broen på Væthvej for at komme med toget.

Langå havde allerede i 2012 af Transportministeriet fået bevilget en bro mellem perron 2 og 3, fordi adgangen for barnevogne er svær og for kørestole m.v. umulig uden elevator.

Sidst opdateret 24.9.2015, ln