Søg

Gruppen vedr. stibroen imellem Bredgade og Skovlyst

Stibroen imellem Bredgade og Skovlyst

Byfornyelsesmidlerne gjorde det muligt at arbejde videre med en bro hele vejen fra Bredgade (stationspladsen) til Skovlyst. Der blev afholdt jævnlige møder i Randers Kommune med Banedanmark og andre interessenter, bl.a. skulle der tages stilling til mange detaljer,fx. vedrørende materialevalg.
Fra Langå i Udvikling deltog Leif Mårtensson og Dorthe Tapomayi Nielsen i møderne.

Efter planen skulle byggeriet af broen være startet i sommeren 2015, men dels kom der et folketingsvalg i mellem, dels viste det sig, at prisen på Banedanmarks projekt overskred budgettet. Banedanmark fandt derfor besparelser på det oprindelige projekt, ligesom der er søgt om en ekstra bevilling i ministeriet.
I midten af august 2015 blev der givet grønt lys fra ministeriet, så arbejdet med banebroen kunne fortsætte. Samarbejdet mellem Randers kommune og Banedanmark blev derfor genoptaget.

Stationsbroen, dvs Banedanmarks bro mellem stationspladsen og perronerne, blev uden videre festivitas åbnet for brug i april 2018. Broen blev spektakulært stor og ikke særlig køn, men den kom.

For Skovlystbroen, dvs resten af broen fra perron 4 til Skovlystvej, havde kommunen oprindelig besluttet at søge nogle af de store fonde, for – om muligt – at realisere idéen om en virkelig spektakulær bro:
Rie Ollendorff Architects udarbejdede et meget flot forslag til en bro i trætophøjde til Skovlyst. 
Det blev desværre ikke dette forslag, der blev sendt i udbud i sommeren 2018, men en væsentlig mere skrabet model, der viste sig at være for skrabet. Udbuddet må gå om og forbindelsen til Skovlyst og Gudenåen tidligst kan være klar i juni 2019, iflg Bjerringbro Avis 17.9.2018

Mere om arbejdet med broen:
Byggeriet på film

Status nytår 2017/2018

 

Baggrund
Langå er delt af jernbanen: de, som bor i byen har ikke direkte adgang til naturen ved Gudenåen og de, som bor i Skovlystområdet har ikke direkte adgang til Bredgade og byen.

Ikke kun i Skovlystområdet har der i rigtig mange år været et ønske om en lovlig og sikker overgang over spor 4 til og fra Langå station. En del pendlere og andre har haft for vane at gå over sporene, men i 2013 blev der sat hegn op, så man nu skal udenom og over broen på Væthvej for at komme med toget.

Langå havde allerede i 2012 af Transportministeriet fået bevilget en bro mellem perron 2 og 3, fordi adgangen for barnevogne er svær og for kørestole m.v. umulig uden elevator.

Sidst opdateret 24.9.2018, ln