Søg

Foreningslivet

– et sammenhængende foreningsliv i Langå

Arbejdsgruppen har til formål at skabe endnu bedre og stærkere sammenhold imellem de mange foreninger i byen. Foreningslivet skal være synligt, let at deltage i som udøver eller frivillig. En fortsat udvikling af kulturhuset, med samling af flere foreninger, især skal der åbnes for unge grupper, der har kreative ideer til hvordan de kan bruge kulturhuset til deres aktiviteter. En samling af sports- og idrætslivet ved Langå Idrætscenter, og på lang sigt søges der grundlag for dannelse af en samlet paraplyorganisation.

Kontakt: Jim Davidsen
M: jim.davidsen@mail.dk

Kontakt: Lene Lebech
M: lene_lebech@yahoo.dk