Søg

10 februar 2019

Langå i Udvikling, generalforsamling 2019

Den 12. marts kl. 19 afholdes generalforsamling i Langå i Udvikling. Det foregår i Kulturhuset i Langå.

Dagsorden iflg vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden, Dorthe T. Nielsen (tapomayi.dtn@gmail.com), i hænde senest 26. februar 2019

Kom og hør om de mange gode ting, der er sket i de forløbne fem år og få en status på dem, som er i gang.

Det er også her, at du kan komme med gode idéer og være med til at præge udviklingen i Langå i de næste fem år.